Jan Ryberg

Direktør / Malermester
Mobil nr: 26 31 46 01
jan@malernes-aktieselskab.dk

Gustav H. Johansen

Malermester
Mobil nr: 26 31 46 03
gustav@malernes-aktieselskab.dk

Iben Otte

Bogholder
Direkte nr: 96 34 21 36
iben@malernes-aktieselskab.dk

Helle Carlsen

Kontorassistent
Direkte nr: 96 34 21 35
helle@malernes-aktieselskab.dk